trang chủ tin tức xe Dự kiến tăng phí sát hạch lái xe

Dự kiến tăng phí sát hạch lái xe

Theo Bộ Tài chính, mức phí sát hạch lái xe chưa phù hợp với thời điểm hiện nay do có nhiều biến động về giá.

Bộ Tài chính đề xuất với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện cũng như lệ phí đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng. Trong đó, có nội dung đề xuất tăng mức phí sát hạch lái xe lên 10 - 15% so với mức phí hiện hành. Cụ thể:

 

Bằng lái mô tô hạng A1, A2, A3, A4

  • Phí sát hạch lý thuyết tăng từ 40.000 đồng/lần lên thành 60.000 đồng/lần.
  • Phí sát hạch thực hành tăng từ 50.000 đồng/lần lên thành 70.000 đồng/lần.

Bằng lái ô tô hạng B1, B2, C, D, E, F

  • Phí sát hạch lý thuyết tăng từ 90.000 đồng/lần lên thành 100.000 đồng/lần.
  • Phí sát hạch thực hành trong sa hình tăng thêm 50.000 đồng lên thành 350.000 đồng/lần.
  • Phí sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng (đường trường) tăng thêm 20.000 đồng/lần lên thành 80.000 đồng/lần.

Dự thảo còn bổ sung khoản phí sát hạch bằng lái ô tô sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông với đề xuất 100.000 đồng/lần.

Bộ Tài chính đề xuất thu phí 100.000 đồng/lần cho nội dung sát hạch lái xe trên phần mềm.

Bộ Tài chính đề xuất thu phí 100.000 đồng/lần cho nội dung sát hạch lái xe trên phần mềm.

 

Như vậy, nếu thu theo đề xuất mới thì tổng số tiền người dự sát hạch lái xe phải đóng là 630.000 đồng thay cho mức 450.000 đồng dành cho các hạng từ B1 đến F như trước đây. Bên cạnh đó, theo dự thảo, mức tăng thu phí sát hạch sẽ được áp dụng cho toàn quốc, không phân biệt cơ quan quản lý sát hạch thuộc trung ương hay địa phương. Người dự sát hạch thi phần nào thì sẽ nộp phí cho phần đó và tính theo số lần sát hạch.

 

Theo Bộ Tài chính, mức thu phí sát hạch lái xe hiện hành đã không còn phù hợp do có nhiều biến động về giá. Mức lương tối thiểu đã tăng 40% (1,49 triệu đồng), nhiên liệu, giá vật tư, nguyên liệu và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến công việc thu phí từ năm 2013 đến nay đã tăng đáng kể.